background
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Inicjatywa lokalna w obszarze ekonomii społecznej pt. „Trikke-Lubogoszcz-zabawa, sport, zdrowie”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym naszej inicjatywy lokalnej.

 

Stowarzyszenie LUBOGOSZCZ z Kasiny Wielkiej realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „Trikke-Lubogoszcz-zabawa, sport, zdrowie”. Projekt polega na zakupie innowacyjnych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, w tym: TRIKKE (trajki) i gokartów (na pedała) dla dzieci oraz utworzeniu wypożyczalni tych urządzeń. Zakupiony sprzęt przyczyni się do poszerzenia odpłatnej oferty usługowej Stowarzyszenia o usługi sportowo-rekreacyjne skierowane do mieszkańców jak i turystów. Walory przyrodnicze i turystyczne obszaru zachęcają do uprawiania sportu i rekreacji, a urządzenia TRIKKE są idealnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, łączącym sport, zabawę, poprawę kondycji fizycznej i rekreację. Wynalazek jakim jest TRIKKE to trójkołowy pojazd poruszany siłą ludzkich mięśni. Jazda za pomocą Trikke polega na poruszaniu się slalomem po drodze, ścieżkach rowerowych, parkach i przypomina poruszanie się przy jeździe na nartach. Po płaskiej nawierzchni za pomocą Trikke można poruszać się z szybkością nawet do 30 km/h.
Planowana do uruchomienia wypożyczalnia sprzętu sportowo-rekreacyjnego (w tym Trikke i gokartów) przyczyni się do urozmaicenia oferty spędzania czasu wolnego na obszarze trzech zagórzańskich gmin (gmina Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, gmina Niedźwiedź). Oferta wypożyczalni skierowana jest do mieszkańców jak i turystów. Z urządzeń sportowo-rekreacyjnych będą mogli korzystać zarówno klienci indywidualni jak i firmy i instytucje (kwaterodawcy, firmy organizujące imprezy integracyjne i okolicznościowe, pensjonaty itp.). W szczególności oferta Stowarzyszenia skierowana jest do lokalnych organizacji działających w sferze aktywizacji lokalnej (OSP, KGW, zespoły regionalne, szkoły, przedszkola i in.).
Realizacja Inicjatywy przez Stowarzyszenie Lubogoszcz stwarza możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową naszego Stowarzyszenia, a jednocześnie wzbogaca ofertę turystyczną i spędzania czasu wolnego w rejonie Beskidu Wyspowego i Gorców.
Cele projektu:
Cel główny inicjatywy: Stworzenie dodatkowego źródła przychodów dla stowarzyszenia „LUBOGOSZCZ” poprzez budowę i udostępnienie odpłatnej oferty sportowo-rekreacyjnej na obszarze trzech zagórzańskich gmin w ramach działalności statutowej stowarzyszenia.
Cele szczegółowe:
1. Wzmocnienie potencjału technicznego stowarzyszenia „LUBOGOSZCZ” poprzez zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego wykorzystywanego do świadczenia odpłatnych usług w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego.
2. Przygotowanie i testowanie nowej usługi świadczonej odpłatnie przez Stowarzyszenie.
Termin realizacji Inicjatywy: od 28-09-2018 r. do 31-03-2019 r.
Już wkrótce, na naszej stronie będzie można się zapoznać z ofertą i cennikiem wypożyczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu sportowo rekreacyjnego.
Inicjatywa lokalna w obszarze ekonomii społecznej pt. „Trikke-Lubogoszcz-zabawa, sport, zdrowie” współfinansowana jest ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego tj. Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MILA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty:

1. Informacja o projekcie

2. Oferta

3. Ulotka

Nasi sponsorzy:

Спортивное питание

Вкусные кулинарные рецепты

шаблоны joomla 2.5 скачать бесплатно