background
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Rodzinny park rekreacji „Baśniowa Kraina”

Stowarzyszenie Lubogoszcz realizuje projekt pt. „Rodzinny park rekreacji „Baśniowa Kraina”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach  poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z powyższym zobowiązane jest do zastosowania zasady konkurencyjności wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 627) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie  wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej. (Dz. U. z 2018 r. poz. 396).

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury – placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Józefa Marka w Mszanie Dolnej, na działce ewidencyjnej nr 4257/7 obręb 0001 Gronoszowa, Miasto Mszana Dolna.

Zapytanie ofertowe wraz ze szczegółowym opisem zamówienia wraz z pełną dokumentacją i załącznikami dostępne jest pod adresem https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html. W celu jego odszukania kliknąć na ustawienia filtra (znak plusa), a następnie wpisać numer ogłoszenia: 27/25/09/201.

 

Dokumentacja dostępna również w załączeniu poniżej:

- Zapytanie ofertowe Baśniowa Kraina

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia z udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4 - Przedmiar robót

- Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 6 - Mapa projektowa

- Załącznik nr 7 - Wzór umowy

 

Nasi sponsorzy:

Спортивное питание

Вкусные кулинарные рецепты

шаблоны joomla 2.5 скачать бесплатно