background
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Zakup urządzeń do testowania nowych usług na obszarze LGD

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową ofertą dot. "Zakupu urządzeń do testowania usług na obszarze LGD"

 

 

 

Projekt „Zakup urządzeń do testowania nowych usług na obszarze LGD” - opis inicjatywy lokalnej

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „Zakup urządzeń do testowania nowych usług na obszarze LGD”. Projekt polega na zakupie urządzeń rekreacyjnych takich jak koniki mechaniczne oraz gokarty i strojów animacyjnych w postaci dużych chodzących pluszowych  maskotek z bajek, które będą wykorzystywane na potrzeby uatrakcyjnienia każdego rodzaju  imprez czy to plenerowej czy okolicznościowej np. urodzinki, komunie, wesela itp. na obszarze LGD, a także wypożyczany, za niewielką odpłatnością, innym podmiotom, organizacjom, jak też osobom fizycznym. Realizacja Inicjatywy stwarza możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową naszego Stowarzyszenia. 

Cele projektu:
Cel główny: Ekonomizacja działalności Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska poprzez wprowadzenie do oferty stowarzyszenia nowych usług o charakterze odpłatnym.
Cele szczegółowe:
1) przygotowanie i testowanie nowych usług świadczonych odpłatnie przez Stowarzyszenie
2) wzmocnienie potencjału technicznego Stowarzyszenia poprzez zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia wykorzystywanychdo świadczenia usług odpłatnych

Termin realizacji Inicjatywy: od 0-01-2018 do 31-07-2018

Już wkrótce, na naszej stronie będzie można się zapoznać z ofertą i cennikiem wypożyczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu rekreacyjnego i animacyjnego.
Inicjatywa lokalna w obszarze ekonomii społecznej pt. „Zakup urządzeń do testowania nowych usług na obszarze LGD” współfinansowana jest ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego tj. Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MILA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej– Subregion Sądecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nasza oferta:

- Przykładowa oferta wypożyczenia podczas imprezy plenerowej

- Oferta wypożyczenia skierowana do wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych , jak również osób prywatnych, firm, przedszkoli, szkół itp.

 

 

 

Nasi sponsorzy:

Спортивное питание

Вкусные кулинарные рецепты

шаблоны joomla 2.5 скачать бесплатно