background
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Projekt „Gastro Lubogoszcz” – opis inicjatywy lokalnej

Zapraszamy do zapoznania się z z nową inicjatywą lokalną, którą realizujemy w obszarze ekonomii społecznej - pt. „Gastro Lubogoszcz.

 

 

Stowarzyszenie „Lubogoszcz” realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „Gastro Lubogoszcz”. Projekt polega na zakupie sprzętu gastronomicznego, który będzie wykorzystywany na potrzeby organizacji imprez – do przygotowywania drobnych posiłków i produktów lokalnych sprzedawanych podczas lokalnych imprez, a także wypożyczany, za niewielką odpłatnością, innym podmiotom, w szczególności lokalnym organizacjom, jak też osobom fizycznym. Realizacja Inicjatywy stwarza możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową naszego Stowarzyszenia. 

Cele projektu:

Cel główny: Ekonomizacja działalności Stowarzyszenia "Lubogoszcz" poprzez wprowadzenie do oferty stowarzyszenia nowych usług o charakterze odpłatnym.

Cele szczegółowe:

1) przygotowanie i testowanie nowych usług świadczonych odpłatnie przez Stowarzyszenie

2) wzmocnienie potencjału technicznego Stowarzyszenia poprzez zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia wykorzystywanych do świadczenia usług odpłatnych

 

Termin realizacji Inicjatywy: od 02-01-2018 do 31-07-2018

 

Już wkrótce, na naszej stronie będzie można się zapoznać z ofertą i cennikiem wypożyczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu gastronomicznego.

Inicjatywa lokalna  w obszarze ekonomii społecznej pt. „Gastro Lubogoszcz” współfinansowana jest ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego tj. Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MILA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasi sponsorzy:

Спортивное питание

Вкусные кулинарные рецепты

шаблоны joomla 2.5 скачать бесплатно